Feza

Voglerstraat 38
1030 Brussel
0489 33 99 42
feza.project@gmail.com

Koepelorganisatie: FMDO

Over Feza

FEZA vzw helpt vrouwen zich te ontplooien en actief te worden. De vereniging wil hun isolement breken, een affectieve band creëren met het gastland, de autonomie van migrantenvrouwen en andere vrouwen bevorderen, de toegang tot informatie vereenvoudigen, vrouwen sensibiliseren, ondersteunen, mobiliseren, oriënteren en begeleiden in een proces van emancipatie om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verbeteren, creativiteit opwekken, de kennis en het gebruik van lokale tradities verbeteren, werken aan vooroordelen om een beter samenleven tot stand te brengen. De filosofie van de vereniging: FEZA wil een bijdrage leveren tot de integratie van nieuw aangekomen migrantenvrouwen en migrantenvrouwen die reeds sinds een tijd in België verblijven. Om dit te kunnen doen laten we vooral de reeds gevestigde vrouwen de nieuwkomers informeren, stimuleren en motiveren. Deze expertes van het terrein hebben zelf de moeilijkheden ondervonden waar nieuwkomers mee te maken krijgen. Zo kan er gemakkelijker een vertrouwensband ontstaan. FEZA beschikt over eigen lokaaltjes in de Ruimte Vogler in Schaarbeek. Een hele reeks activiteiten wordt georganiseerd in het kader van de vrouwenwerking: activiteiten voor mama en kind, culturele uitstappen, uitwisselingen met andere vrouwengroepen, infosessies, … Bij het opstellen van het activiteitenprogramma neemt FEZA de noden van haar doelgroep als uitgangspunt. Zo geeft de vereniging de doelgroep een actieve en verantwoordelijke rol in het project.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.