Fedasil Sint-Truiden

Montenakenweg 145
3800 Sint-Truiden
011 69 75 00
info.sint-truiden@fedasil.be
http://www.fedasil.be/nl/center/sint-truiden

Koepelorganisatie: Fedasil

Locatie Fedasil Sint-Truiden

Over Fedasil Sint-Truiden

Het opvangcentrum voor asielzoekers te Sint-Truiden

OC Sint-Truiden is één van de open federale opvangcentra, beheerd door Fedasil, het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers.

Fedasil verleent materiële hulp aan asielzoekers in België, door het organiseren – rechtstreeks of met partners – van kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Daarnaast zorgt Fedasil voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen – al dan niet asielzoekers.

Fedasil draagt bij tot het uitdenken, voorbereiden en uitvoeren van het opvangbeleid. Het agentschap coördineert ook de programma’s voor vrijwillige terugkeer en is in België de verantwoordelijke overheid voor het Europees Vluchtelingenfonds (EVF). Ten slotte werkt Fedasil, in het kader van verschillende initiatieven, ook aan de integratie van de opvangcentra in de lokale gemeenschappen.

Het opvangcentrum voor asielzoekers te Sint-Truiden opende zijn deuren in december 1998. Ons opvangcentrum heeft een opvangcapaciteit van 492 personen, waaronder 40 niet-begeleide minderjarige asielzoekers die in een aparte AMA-vleugel worden opgevangen.

Vrijwilligerswerk in OC Sint-Truiden

OC Sint-Truiden doet voor de opvang en begeleiding van de bewoners regelmatig een beroep op gemotiveerde vrijwilligers die zich weten in te zetten op verschillende terreinen van activiteiten in het opvangcentrum. Vrijwilligerswerk is daarbij een manier om het maatschappelijk draagvlak voor asielzoekers en opvangcentra te vergroten. Daarnaast dragen vrijwilligers bij tot een kwalitatieve verbetering van de asielopvang doordat zij kunnen inspelen op vragen en noden van het opvangcentrum.

De vrijwilligerswerking van het opvangcentrum is zodanig georganiseerd dat vrijwilligerswerk een ondersteuning biedt voor een aantal diensten in het opvangcentrum en een verrijking is voor de vrijwilligers.

Wanneer het vrijwilligerswerk verbonden is met activiteiten voor bewoners, dient het vrijwilligerswerk bij te dragen aan een zinvolle dagbesteding voor de bewoners. Bij dit soort vrijwilligerswerk krijgen bewoners de kans om via de vrijwilligers op een laagdrempelige manier kennis te maken met de cultuur van de Belgische samenleving, weliswaar binnen de grenzen van het professionalisme.

Tevens draagt het vrijwilligerswerk bij aan een vernieuwing, een verbreding en een versterking van het draagvlak van het centrum in de maatschappij met op de eerste plaats de directe omgeving.

Bij de tewerkstelling van vrijwilligers weten vrijwilligers duidelijk wat hun taken en mogelijkheden zijn en hebben ze ook een goed zicht op het grotere geheel.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.