Familiezorg West-Vlaanderen

Biskajersplein 3
8000 Brugge
050 33 02 70
info@familiezorg-wvl.be
http://www.familiezorg-wvl.be

Locatie Familiezorg West-Vlaanderen

Over Familiezorg West-Vlaanderen

Partners, ouders en familieleden hebben soms nood aan aflossing in de zorg. Zorgvragers en hun professionele thuisverzorgers hebben hulp nodig om de zorgcontinuïteit te verzekeren. Daarom biedt Familiezorg West-Vlaanderen vzw oppas en assistentie thuis met vrijwilligers, en dit in heel West-Vlaanderen en in een deel van Oost-Vlaanderen.

  • Aanvullende Thuiszorg: algemeen voor ouderen, chronisch zieken, verwarde personen, terminaal zieke personen...
  • Ouders en Familiezorg! (OEF!): specifiek voor langdurig zieken of personen met een fysieke/verstandelijke beperking
  • Camino: specifiek voor personen met dementie
  • Zon en Zorg: specifiek voor personen in isolement

Familiezorg West-Vlaanderen vzw is permanent op zoek naar vrijwilligers met een hart voor thuiszorg. Misschien bent u wel op zoek naar een zinvol en verrijkend engagement? Aarzel dan niet en contacteer ons.

U mag als vrijwilliger bij Familiezorg West-Vlaanderen vzw rekenen op:

- een soepel engagement. U kiest zelf, waar, wanneer en in welke mate u zich inzet.
- professionele begeleiding door een vaste contactpersoon
- een rijk vormingsaanbod
- een kostenvergoeding per geboden oppasuur
- een verzekering tijdens uw vrijwilligersactiviteiten en tijdens de verplaatsing van en naar de zorgvrager

Vacatures van Familiezorg West-Vlaanderen