Eigen Kracht Centrale, vzw België

Gelbergenstraat 52
3471 Kortenaken / Hoeleden
0485 06 27 54
werving@eigenkrachtcentrale.be
http://www.eigenkrachtcentrale.be

Locatie Eigen Kracht Centrale, vzw  België

Over Eigen Kracht Centrale, vzw België

De vzw Eigen Kracht Centrale werkt al een heel aantal jaren rond het organiseren van Eigen Kracht-conferenties voor gezinnen.

In een Family Group Conference (FGC) of Eigen Kracht-conferenties (© OKS, NL) worden alle belangrijke personen rond iemand samengebracht om een plan uit te werken. Het gaat om familie, vrienden, buren, ... In zo’n plan staat wat de familie zelf zal doen – de ‘eigen krachten’ die ze wil inzetten – en waarvoor ze een beroep wil doen op professionele hulp.

Ervaringen uit het buitenland (en ondertussen ook in eigen land) tonen aan dat zo’n conferenties vaak tot verrassende en creatieve oplossingen kunnen leiden voor probleemsituaties. Door deze werkwijze worden verborgen krachten binnen de context geactiveerd. Mensen behouden maximaal zelf de regie over hun eigen leven.

Als je al lang met problemen geconfronteerd wordt, ben je vaak moe, uitgeput. Je voelt je geïsoleerd. Een grote bijeenkomst organiseren is misschien wel het laatste waar je aan denkt. Gaat er wel iemand komen? Gaat er geen ruzie zijn ? Een Eigen Kracht-conferentie vraagt een goede voorbereiding. Een onafhankelijk coördinator helpt het gezin bij alle stappen. Deze Eigen Kracht-coördinator is zelf geen hulpverlener. Het is een vrijwilliger die hiervoor een driedaagse training volgde.

De conferentie verloopt in drie fases. Tijdens een eerste informatiefase krijgen de aanwezigen op de conferentie alle informatie die ze willen en die nodig is, in begrijpelijke taal. Indien gewenst lichten hulpverleners hun aanbod en hun visie op de probleemsituatie toe. Soms worden er bepaalde grenzen aangegeven waarmee het plan rekening moet houden. Die grenzen zijn al van in het begin van de voorbereiding gekend. In een tweede besloten overlegfase verlaten de coördinator en eventueel aanwezige hulpverleners de conferentie. Nu overleggen alleen de deelnemers die behoren tot het sociaal netwerk met elkaar, vaak gedurende meerdere uren, tot er overeenstemming bestaat over een plan. In de derde fase wordt het plan gepresenteerd aan de coördinator en eventuele hulpverleners. Het wordt getoetst op enkele criteria zoals de veiligheid van het kind of jongere die voldoende gewaarborgd moet zijn in het plan.

Vacatures van Eigen Kracht Centrale, vzw België