Eddy De Pauw

Sint-Martensplein 4
9300 Aalst
0499833343
eddy.de.pauw@outlook.com
www.armoedebestrijdeninaalst.com

Koepelorganisatie: VZW pastorale werking van het dekenaat Aalst

Locatie Eddy De Pauw

Over Eddy De Pauw

Wij willen vanuit onze parochiale werking, samen met andere medestanders, naar mensen in armoede luisteren en zoeken naar wegen om deze laatste groep nabij te zijn en te ondersteunen.Samen willen we de oorzaken aanpakken die armoede, uitsluiting en uitbuiting in de hand werken of in stand houden.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.