Dr. Oly

Sint-bernardsesteenweg 315
2660 Hoboken
0489306325
dr.oly@outlook.com

Locatie Dr.  Oly

Over Dr. Oly

Startpunt: de ontwikkeling van aangeleerde talenten

Geïnspireerd door de executieve functies van Dawson bestaan er vier categorieën van

talentenwezentjes. Parallel bestaan er vier type superheleden die opgroeien in gezinnen

met stereotype aangeleerde talenten. Op het niveau van activiteitencentra komen dezelfde

categorieën voor, maar hier worden de onderwijsleerdoelen gelinkt. Na intake en

screening door de motivatiecoach, volgt het kind de lessen, waarvoor extra aandacht

vereist is, in het desbetreffende activiteitencentrum. De infrastructuur is hier

vanzelfsprekend thematisch gedecoreerd, in de vorm van een mini-aula, met een centrale

open ruimte waar de lessen onder begeleiding van een expertisecoach plaatsvinden.

Afhankelijk van het benodigde aandachtniveau worden alle activiteiten zoveel mogelijk in

spelvorm georganiseerd: gezelschapspellen, escape rooms, toneelspel, leesmissies,

jaarlijkse wedstrijden met slotevenementen…

Eindpunt: de ontdekking en verdere ontwikkeling van aangeboren talenten

Tegelijkertijd speelt het Dr. Oly-project ook maximaal in op de ontdekking en ontwikkeling

van de aangeboren talenten van elk kind. Hoe wordt hierop ingespeeld?

 Originele onderwijsmethode en vakoverschrijdend leren met een extra touch:

bijvoorbeeld audiovisuele reisje rond de wereld met wiskundige missies, etc.

 Het Dr. Oly-kinderboek en -spel, waar de ontdekking van andere talentenwezentjes

aangemoedigd wordt

 Wekelijkse update superheldenprofiel dat wekelijks opgevolgd wordt door een

motivatiecoach

De ontspanningssfeer wordt vergroot doormiddel van een cafetaria met extra speciale

activiteiten - zoals een kinderboekenuitgeverij, een praatcafé met talkshows, en een door

kinderen geschreven Dr. Oly krant - die inspelen op inclusie en media onder begeleiding

van, uiteraard, een cafécoach.

Verder is digitalisatie een belangrijk aspect bij Dr. Oly, waarbij professioneel contact

tussen leerkrachten, ouders, de Dr. Oly coaches via de website en app centraal staan.

Tenslotte bereiden we nauwe samenwerking voor met hogescholen van Antwerpen en

andere expertisecentra inzake HR, business model, en de pedagogische aanpak.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.