Dokters Van De Wereld

Kruidtuinstraat 75
1210 Brussel
02 22 43 17
engagement@doktersvandewereld.be
http://www.doktersvandewereld.be/

Koepelorganisatie: Dokters van de Wereld

Locatie Dokters Van De Wereld

Over Dokters Van De Wereld

Dokters van de Wereld (DVW) is een medische NGO die lid is van het internationaal netwerk van ‘Médecins du Monde’. De Belgische delegatie zet humanitaire projecten in België en in landen in het Zuiden op. Sinds een jaar heeft Dokters van de Wereld een centrum voor onthaal, zorg en oriëntering (COZO) in Antwerpen geopend om mensen te helpen die maar moeilijk toegang krijgen tot degelijke medische zorg.

De ploeg van DVW onthaalt, verzorgt, ondersteunt mensen en oriënteert hen naar het reguliere gezondheidssysteem. Wanneer dergelijke doorverwijzing naar het traditionele systeem bijzonder moeilijk blijkt en in dringende gevallen, biedt Dokters van de Wereld eveneens medische en psychologische consultaties. Het merendeel van de patiënten zijn mensen in bijzonder precaire omstandigheden en / of met een onzeker verblijfsstatuut zoals asielzoekers, ongedocumenteerde migranten, houders van een voorlopig visum zonder veel financiële middelen, enz. Het COZO berust voornamelijk op het engagement van medische en paramedische vrijwilligers (huisartsen, specialisten, psychologen, enz.) en op de hulp van vrijwillige onthaalverantwoordelijken, tolken, enz.

Vacatures van Dokters Van De Wereld