Dierenartsen Zonder Grenzen /Véterinaires Sans Frontiers

Paul Deschanellaan 36-38
1030 Brussel
02 539 09 89
info@vsf-belgium.org
http://www.dierenartsenzondergrenzen.be

Over Dierenartsen Zonder Grenzen /Véterinaires Sans Frontiers

Dieren genezen om mensen te redden

In Afrika overleven miljoenen mensen dankzij hun vee. Diergeneeskundige hulp is er vaak onbestaande, en precies daar knelt het schoentje. Wanneer de kudde sterft, is het hele dorp in gevaar. De ngo Dierenartsen Zonder Grenzen bouwt diergeneeskundige netwerken uit in de meest afgelegen gebieden van Afrika. Door het vee te genezen, gaan we samen met de lokale bevolking de strijd aan tegen honger en armoede. Opleiding van lokale veehouders en dierenartsen

Dierenartsen Zonder Grenzen leidt lokale veehouders op tot dierengezondheidswerkers. Via eenvoudige tips en hulpmiddelen leren we boeren hoe ze ziektes moeten behandelen. Allemaal samen vormen ze een veterinair netwerk, daar waar vroeger geen diergeneeskundige voorzieningen waren. Door het vee te genezen, pakt Dierenartsen Zonder Grenzen de honger en armoede in Afrika preventief aan. Dankzij het vee kunnen boeren hun voedselbronnen diversifiëren. Ze worden minder afhankelijk van de opbrengst van één enkele teelt, die kan mislukken door droogte, overstromingen of ziektes. Veehouders en hun vrouwen leren hoe hun dieren meer melk kunnen produceren en worden actief ingezet in het beheer van veevoederbanken.

Actief in 8 Afrikaanse landen

Dierenartsen Zonder Grenzen heeft projecten in 8 Afrikaanse landen: Burkina Faso, Niger, Mali, Kenia, Soedan, Oeganda, Rwanda en Congo. Daarnaast maken we deel uit van enkele grensoverschrijdende programma’s die uitgevoerd worden in samenwerking met andere organisaties. We opereren vooral in gebieden die door droogte en/of conflicten getroffen worden.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.