Den Brand

Spoorwegstraat 27
2400 Mol
014/34.70.40
socialedienst@denbrand.be
http://www.denbrand.be/

Locatie Den Brand

Over Den Brand

vzw Den Brand voorziet in de opvang en ondersteuning van volwassen personen met een handicap in Mol, Herentals en Lier. Onze missie is om de levenskwaliteit van volwassen personen met een handicap te maximaliseren door in de eerste plaats een warme thuis en een ontmoetingsplaats voor dagbesteding te bieden. We doen dit door het creëren van kleinschalige, gezellige leefgroepen waarbij de ontplooiing van de gebruiker op diverse levensdomeinen centraal staat, en dit met respect voor elkaar. We benaderen ieder individu vanuit zijn eigenheid en bieden zorg op maat. vzw Den Brand is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Vacatures van Den Brand