Den Abeel

Jozef Verbertstraat 61
2800 Mechelen
015 44 65 90
marijn.decloedt@zbrivierenland.be

Over Den Abeel

De missie van het lokaal dienstencentrum luidt: ‘Het open centrum werkt aan en ondersteunt de verdere uitbouw van de wijk als een gastvrije, stimulerende en dynamische wijk in de stad waar iedereen zich thuis voelt. De bewoners, de verenigingen en de diversiteit aan culturen vormen samen de fundamenten van een inspirerende, solidaire en duurzame leefomgeving.’ Enkele belangrijke aspecten die het lokaal dienstencentrum wil bereiken, zonder afbreuk te willen doen aan het geheel:

  • Gastvrij: dit betekent dat het dienstencentrum naast de focus op doelgroepen, ook doelgroepen overschrijdend werkt.
  • Stimulerend: Het centrum en de wijk moeten een stimulerende factor zijn in de persoonlijke ontwikkeling van elk individu binnen een sociaal netwerkt.. Hierbij heeft het centrum aandacht voor het bereiken en betrekken van kansengroepen.
  • Sociale cohesie: Het centrum vormt een katalysator in het samen zijn en samen werken in een wijk.
  • Participatie: Het lokaal dienstencentrum faciliteert voor de bewoners van haar wijk een werking die ‘deelnemen aan’ en ‘inspraak hebben in’ stimuleert.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.