De Zuidpoort

Rerum Novarumplein 25
9000 Gent
09 245 09 05
info@dezuidpoortgent.be
http://www.dezuidpoortgent.be

Koepelorganisatie: Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen

Locatie De Zuidpoort

Over De Zuidpoort

Wij maken mensen in armoede en niet in armoede sterker om samen armoede te bestrijden.

We bestrijden armoede door mensen met en zonder armoede sterker te maken om het beleid en de samenleving te beïnvloeden.

Om dat te bereiken heeft De Zuidpoort een erg uitgebreide en verscheiden werking.

In onze themawerking gaan we op zoek naar knelpunten die mensen in armoede ervaren in het dagelijkse leven. Samen zoeken we naar oplossingen en kaarten we problemen aan in de samenleving. Hiervoor gaan we in dialoog met andere organisaties en het stadsbestuur van Gent om zo tot concrete en structurele verbeteringen te komen. Nu volgen we een traject beter en meer luisteren. Zo willen we graag organisaties als OCMW in gesprek gaan rond onze visie op een goed hulpverleningsgesprek waar er echt wordt geluisterd naar de noden van de persoon in armeode.

We volgen vormingen om ons te versterken en we geven zelf vormingen aan scholen en organisaties.

We organiseren op welbepaalde tijdstippen ontmoetingen in ons huis. Enkele vrijwilligers zorgen dan voor een gezellig onthaal. In een ongedwongen sfeer drinken we samen een kop koffie, leggen we een kaartje, lezen we de krant, genieten we van gezellig samen zijn. Geregeld gaat er dan ook een voorleesgroep door. We lezen elkaar verhalen en gedichten voor en we vertellen elkaar over onze gevoelens of gedachten die ze oproepen.

Op dinsdagochtend is er kookatelier. We bereiden een lekkere maaltijd, waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt. Daarna volgt een lekkere maaltijd en de gezamenlijke afwas.
Met huisbezoeken trachten we ook mensen in armoede te bereiken die moeilijk tot bij ons geraken.
Met het pretloket organiseren we aan toegankelijke prijzen zeer gevarieerde ontspanningsactiviteiten en informeren we over de uitpas.
In de werkgroep cultuur delen we ervaringen rond levensthema's.

De steungroep biedt ondersteuning aan mensen die een andere stap zetten in hun leven.

Eén keer per maand komt ons "parlement" de zaterdagvoormiddag bijeen. In het parlement bespreken we de eigen werking. Zowel mensen zonder als met armoede-ervaring nemen deel. Er is ruimte voor vrijmoedige gedachtewisselingen. Dan voel je zeer goed de polsslag van de Zuidpoort.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.