De Vrienden van de Lyrische Kunst

Dorpsplein 15
9090 Melle
0476431990
leon-bernard.giot@minsoc.fed.be
http://blog.seniorennet.be/musicus/

Locatie De Vrienden van de Lyrische Kunst

Over De Vrienden van de Lyrische Kunst

‘De Vrienden van de Lyrische Kunst vzw’ uit Gent is één van de meest democratische operaverenigingen van België en viert dit jaar 2017 haar 60ste verjaardag. Enig in België ! Niemand deed het ons voor !

Niet alleen is iedereen er welkom maar het lidgeld is méér dan democratisch met gratis, tweemaandelijks, een 'Magazine' over 'Opera, operette, musical, componisten, enz' ( 20 blz A4 opgelucht met foto's ). Suggesties van leden zijn altijd welkom. Binnen de grenzen van onze mogelijkheden zullen wij er gevolg aan geven. Daarbij hebben wij steeds een goed gevuld jaarprogramma met praktisch maandelijks een activiteit.
Ook brengen wij bezoeken aan andere opera's aan de meest gunstige voorwaarden.
ooit hadden wij meer dan 1000 leden. Ons eerste doel is terug dit aantal te bereiken en als het kan te overschrijden. Onze vereniging heeft operadirecteur Gerard Mortier ontdekt, werd gesticht door opera-paus Adolphe De Meyer, heeft de Gentse en de Rijselse opera's gered van de sluiting, is de oprichter van de internationale opera-artiestenmis te Gent, heeft tal van grote artiesten en internationale vedetten een podium geboden, organiseerde meer dan 203 causerieën met de meest waardevolle sprekers, organiseerde meer dan 40 concerten in de Gentse Opera, die toen nog in bezit was van de Stad Gent, enz. De huidige voorzitter is Léon-Bernard Giot, internationale musicus, onlangs onderscheiden door de Zijne Heiligheid de paus van Rome én door de academische vereniging Arts-Sciences-Lettres te Parijs. Onze vereniging geniet de hoogste waardering van alle openbare besturen : Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse Regering, Minister-President, achtereenvolgende Ministers voor cultuur, verschillende eerste ministers, de Koning.Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.