De Nieuwe Vrede

Vredestraat 16
2600 Berchem
0471709700
vrijwilliger@denieuwevrede.be
www.denieuwevrede.be

Locatie De Nieuwe Vrede

Over De Nieuwe Vrede

De Nieuwe Vrede in Berchem biedt verrassend veel: verrassend veel ruimte onder de vorm van vele zalen en zaaltjes voor optredens, voorstellingen, repetities, vergaderingen, koffietafels, jamsessies, tentoonstellingen, lezingen, filmavonden, of wat ondernemende creatievelingen nog meer kunnen verzinnen. Terwijl het theatercafé een nieuw en levendig trefpunt wil zijn voor iedereen die gewoon iets wil drinken of ontdekken wat er in het centrum te beleven valt.

Het oude parochiehuis van St Willibrordus in de Vredestraat werd in neogothische stijl in 1895 opgetrokken als patronaatsgebouw. In 1936 werd het uitgebreid tot het huidige theatercomplex. Bekend als 'De Vrede' werd het jarenlang door een groep vrijwilligers van de parochie gerund. Het was de plek waar vele amateurtheatergezelschappen hun stukken hebben gerepeteerd en opgevoerd. Het jaarlijkse Landjuweel vond er vele jaren lang plaats.
Het potentieel van dit zalencomplex bleef echter grotendeels onbenut. Een groep enthousiaste buurtbewoners wil daar verandering in brengen. Zij kregen het pand in erfpacht van de parochie met de bedoeling er een nieuwe werk- & speelplaats van kunst en ontmoeting van te maken, onder de vlag van “De Nieuwe Vrede”.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.