DE GESTREEPTE GIRAF

Oranjerielaan 14
9030 Gent-Mariakerke
0472775810
info@degestreeptegiraf.be
www.degestreeptegiraf.be

Locatie DE GESTREEPTE GIRAF

Over DE GESTREEPTE GIRAF

Vanwaar de keuze voor de naam De Gestreepte Giraf ?

De metafoor van de Giraf met haar lange nek, dikke tong en groot hart dient als uitgangspunt van verbinding. Een Giraf heeft overzicht, is liefdevol en kent geen vijanden. Het is stoer en statig met een zachtaardige uitstraling. De Giraf als knuffeldier of als beeldbepalend logo: het dier spreekt tot de verbeelding. De Gestreepte refereert naar onze authenticiteit, het respect voor verschillen, integriteit, creativiteit en originaliteit. De kleur Paars staat voor spirituele verbinding en holistische levensfilosofie.

Wat willen we bereiken met De Gestreepte Giraf ?

De vzw wil het verbindend communiceren promoten en bevorderen in al zijn vormen, enerzijds naar de brede maatschappij toe en anderzijds naar doelgroepen die minder toegang hebben tot deze materie zoals ouderen, mensen met een beperking en behoeftigen. Hierbij is waardering voor elke mens, in combinatie met respect voor natuur en cultuur, essentieel.

Hoe wil De Gestreepte Giraf dit bereiken ?

-Het organiseren van een platform rond verbinding en verbindend communiceren(o.a. coaching, supervisie en intervisie).

-Het aanmoedigen van het verbindend communiceren in al zijn facetten, toepasbaar in zowel het verenigingsleven als daarbuiten.

-Het aanbieden van vormingen en het opzetten van duurzame activiteiten voorzowel werknemers binnen organisaties, vrijwilligers als particulieren (ouderen, mindervaliden, (ex-) patiënten).

-Het opzetten van socio-culturele activiteiten om de deelnemers tot verbindende communicatie te activeren.

-Het streven naar samenwerking met gelijkgezinde organisaties.

Project Kwispel Tegen Kanker

Vanaf het moment waarop je de diagnose kanker krijgt, staat je leven in teken van de ziekte. Elk contact wordt overschaduwd door kanker. Door het project Kwispel tegen Kanker wordt een (ex-)patiënt in contact gebracht met een vrijwilliger, die een gepaste opleiding volgt om deel te nemen aan dit project. De vrijwilliger spreekt coronaproof maximum vijf keer af met de (ex-)patiënt om samen een wandeling te maken.


Het hoofddoel is om afleiding te bezorgen aan een (ex-)patiënt, een moment dat niet draait om ziek zijn, een ontspannende wandeling en een leuke ervaring die de (ex-)patiënt deelt met een empathische vrijwilliger en een leuke hond. Beweging, sociaal engagement, verhogen van het welbevinden en empowerment zijn andere doelen waar dit project op mikt.

Het eerste jaar van het project is gestart in maart 2020 en viel samen met het begin van de corona-epidemie waardoor het zeer moeilijk - en in periodes van lockdown zelfs onmogelijk - werd om wandelingen van ex-patiënten met vrijwilliger en hond te organiseren. Vanaf september 2021 heeft het project een nieuwe coronaveilige start genomen met een andere coördinator en vanuit de nieuw opgerichte vzw De Gestreepte Giraf.

OPROEP

De vzw De Gestreepte Giraf zoekt nog vrijwilligers en (ex-)kankerpatiënten die aan het project Kwispel Tegen Kanker willen deelnemen. Indien interesse kan men een mail sturen naar kwispeltegenkanker @gmail.com of het formulier invullen op de website www.kwispeltegenkanker.be.

Meer informatie ? Contacteer William Fourie op nr. 0471/56.20.80

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.