De Egeltjes

Slagmolenstraat 68
3800 Sint-Truiden
0487906767
info@egeltjes.be
www.egeltjes.be

Locatie De Egeltjes

Over De Egeltjes

Egeltjes zijn peuters of kleuters met stekeltjes (0 tot 6 jaar). Het zijn kinderen die soms wat meer zorg of aandacht nodig hebben. Het kan gaan om kinderen met een ontwikkelings- of taalachterstand, een moeilijke thuissituatie of kinderen die gedrag vertonen dat door ouders, leerkrachten,… als een probleem ervaren wordt. Daarnaast kunnen ook anderstalige gezinnen bij ons terecht. Bij De Egeltjes bieden we hen een veilig nestje en zoeken we samen met het hele gezin hoe deze kindjes zich kunnen ontrollen en hun stekeltjes goed kunnen leren gebruiken.

Op die manier willen we er vooral zijn voor die gezinnen die moeilijk de weg naar de kinderopvang vinden. Deze kinderen hebben immers vaak het meeste baat bij een kwaliteitsvolle en stimulerende omgeving om hen maximaal te stimuleren in hun prille leven.

Vacatures van De Egeltjes