Concertzaal De Casino

Stationsstraat 104
9100 Sint-Niklaas
03 776 11 98
piet@decasino.be
www.decasino.be

Locatie Concertzaal De Casino

Over Concertzaal De Casino

De Casino Concertzaal groeide tijdens de voorbije vijf jaar uit tot een belangrijke regionale trekpleister in Sint-Niklaas, tot de voornaamste muziekclub tussen Antwerpen, Gent en Brussel en tot één van de opmerkelijkste, progressieve concertpodia in het Vlaamse concertlandschap.

De concertzaal betrekt uiteenlopende publiekssegmenten bij een kwalitatief, gedifferentieerd, hedendaags concertprogramma. De genres rock, roots, wereldmuziek, jazz en experimentele muziek fungeerden daarbij als artistieke kapstokken. De Casino neemt het dikwijls op voor minder evidente, ongebonden, dwarse en vernieuwende muziek, maar bedient haar publiek ook met concerten van populaire Belgische en buitenlandse acts. Een alerte en vitale programmatie creëert kortom een uniciteit binnen het nationale concertlandschap en een door publiek en muzikanten gewaardeerd profiel. De Casino ondersteunde de voorbije jaren ook aanhoudend muzikanten (professionelen en jong talent) door hen verschillende platformen aan te bieden en een duurzame verbintenis met hen aan te gaan (groeitrajecten).

De Casino organiseert jaarlijks een 50-tal indoor concerten (met een 75-tal acts / Capaciteit 650), minstens 15 kioskconcerten en 15 openluchtfilms (Parklife), 7 exposities en diverse festivals. De Casino was in het verleden ook sterk betrokken bij de Vredefeesten en Lawijtstrijd. Bovendien maken ook tal van externe organisaties intensief gebruik van de concertzaal (concertorganisatoren, muziekverenigingen, jeugdbewegingen, SAMWD, …).

De bezielers van De Casino koesteren het besef dat haar concerten een middel tot gemeenschapsvorming zijn en betrekt zoveel mogelijk generaties en sociale groepen (arm en rijk, interculturele realiteit, …) bij haar project. De keuze voor vrijwilligerswerk, de aandacht voor het verenigingsleven, tal van samenwerkingsverbanden (Cultuurcentrum, diverse Vlaamse muziekclubs, …), prijzencorrecties voor kansarmen en het actief slechten van drempels maakten de voorbije jaren deel uit van de strategische aanpak die van De Casino een open muziekhuis maken.

De Casino kent haar oorsprong in De Spiegel, de door de Vlaamse Gemeenschap erkende organisatie die de voorbije twintig jaar ook de Foyer van de Sint-Niklase Stadsschouwburg op de culturele kaart zette en in september 2011 (wegens een sterke publieksgroei en een nijpend gebrek aan beschikbare data) verhuisde naar een eigen gerenoveerde infrastructuur in de Sint-Niklase Stationsstraat. De renovatie van De Casino duurde twee jaar en werd gerealiseerd via een unieke financieringsmethode, namelijk een zuivere ‘50/50-verdeelsleutel’ tussen overheidsmiddelen en private middelen. Met de renovatie van De Casino werd een historisch gebouw (°1852) in de binnenstad van Sint-Niklaas van de sloop gevrijwaard en opnieuw ontsloten voor het publiek. Ook het omliggende Casino-park (met kiosk als podium) werd opnieuw toegankelijk.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.