Cm oppas aan huis Kortijk

Beneluxpark 22
8500 Kortrijk
056 52 66 00
oppasaanhuis.zwvl@cm.be
https://www.cm.be/over-cm/vrijwilligers/thuiszorg/zuid-west-vlaanderen/index.jsp

Koepelorganisatie: CM Zuid-West-Vlaanderen

Locatie Cm oppas aan huis Kortijk

Over Cm oppas aan huis Kortijk

Vzw Oppas is een initiatief van CM Zuid-West-Vlaanderen.

De vzw is een erkende dienst voor oppashulp, die zich richt naar chronisch zieken, zorgbehoevende bejaarden en personen met een handicap, in hun thuissituatie, en wonend in het arrondissement Kortrijk of Ieper.

De bedoeling is om gezelschap, veiligheid en de strikt noodzakelijke zorgen te verlenen aan hulpbehoevende personen die slechts in beperkte mate voor zichzelf kunnen zorgen, en dit ter aanvulling van de professionele hulp en/of ter ondersteuning van de mantelzorg.

De vrijwilliger treedt nooit in de plaats van de professionele hulpverleners. Hij doet geen huishoudelijke of verpleegkundige taken. Hij gaat bij de hulpvrager enkel oppassen. Dat houdt in:

 • zorgzaam aanwezig zijn
 • de hulpvrager in en uit bed helpen
 • toezicht houden op inname medicatie
 • samen met de hulpvrager wandelen of boodschappen doen
 • helpen bij eten en drinken (eten opwarmen, eten toedienen)
 • kleine zorgtaken opnemen zoals naar de WC begeleiden, verschonen…
 • avondtoezicht en nachtwaak

De oppas gebeurt steeds in het huisgezin waarin de hulpvrager verblijft.

Als vrijwilliger bepaalt u vrij de tijdstippen en de frequentie van uw beschikbaarheid.


Daarnaast hebben we ook nog Oppas+, die oppas biedt aan kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte. Wij willen ouders van een kind met een handicap/chronische ziekte de ruimte geven om de zorg voor hun kind even aan een ander over te laten.

We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers met een hart voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte om in deze oppas te voorzien.

Oppas+ biedt jou:

 • Een flexibele invulling van je oppastaak. Je beslist zelf waar, wanneer en hoe vaak je oppas doet.
 • Een onkostenvergoeding
 • Een verzekering
 • Een basisopleiding die je voorbereidt op je taak als oppasser
 • Mogelijkheden om collega-oppassers te ontmoeten
 • De mogelijkheid om vorming te volgen
 • Ondersteuning op jouw maat door professionele medewerkers

Interesse? Mail naar info@oppaszwvl.be of contacteer ons op 056/52 66 00.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.