Climate Express

Oudebareelstraat 179
9040 Sint-Amandsberg
+32475602372
contact@climate-express.eu
https://classic.climate-express.be/

Over Climate Express

Bouwen aan een sterke klimaatbeweging die de koers bepaalt

Climate Express strijdt voor een maatschappij die zowel klimaat duurzaam als sociaal rechtvaardig en herverdelend is. Om klimaatopwarming te keren is een ambitieuze systeemverandering nodig, waarin het welzijn van mens en natuur centraal staan, niet de winst van enkelen. Om deze verandering te bereiken, geloven wij in de kracht van de massa’s, in collectieve actie, in democratie, inspraak en medezeggenschap.

TIME'S UP, RISE UP!

In plaats van hopeloos achterop te hinken, dient België haar klimaatengagementen drastisch op te voeren. Alle Belgische overheden moeten dringend werk maken van een ambitieus Nationaal Energie -en Klimaatplan. Dit vergt een samenhangend binnenlands beleid in alle sectoren, zonder compensatiemechanismen, waarbij klimaatinspanningen in het buitenland niet mogen worden meegerekend als binnenlandse inspanningen. Bovendien moet België mee ijveren voor een afdwingbaar internationaal klimaatbeleid en daarin een voortrekkersrol spelen.

SYSTEM CHANGE NOT CLIMATE CHANGE

Er is nood aan een maatschappelijke koerswijziging, waar niet winst, maar mens en milieu centraal staan. Aan een participatief klimaatbeleid dat respect heeft voor inclusiviteit, de toekomstige generaties en de grenzen van de natuur. Waar water, grond, wind, energie en lucht in handen zijn van de gemeenschap. Enkel zo kunnen ontluikende alternatieven echt bloeien en valt er niemand uit de boot in de overgang naar een duurzame samenleving.

POWER TO THE PEOPLE

Om een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te vertalen in beslissingen en daden willen we een democratie die verder gaat dan elk jaar een bolletje kleuren. We willen dat burgers en middenveldorganisaties (vakbonden, klimaatorganisaties, wijkcomités, enz.) op elk niveau een beslissende inbreng kunnen hebben. We gaan voor een klimaatbeleid voor en door de mensen zelf.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.