CGG Ahasverus Brussel

Gaucheretstraat 164
1030 Brussel
02 512 62 43
britt.meyhi@iter-hulp.be
http://www.iter-hulp.be/

Koepelorganisatie: COSA Belgie

Over CGG Ahasverus Brussel

COSA (Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid) is een project dat zich richt op de re-integratie van zedenplegers, met als voornaamste doel dat er geen nieuwe slachtoffers gemaakt worden.

Onderzoek wijst uit dat de kans op herhaling van strafbare feiten groter is wanneer de pleger sociaal geïsoleerd is. Vrijwilligers, professionals en de pleger zelf werken samen om een sociaal netwerk te vormen rond de pleger. De vrijwilligers worden ook getraind om te letten op vroegtijdige signalen die erop zouden kunnen wijzen dat iemand opnieuw delictgedrag zou kunnen stellen. Deze signalen kunnen dan tijdig doorgegeven worden aan de professionals, die dan kunnen ingrijpen.

Drie tot vijf vrijwilligers begeleiden één zedenpleger. De vrijwilligers worden begeleid door een coördinator. Deze coördinator houdt ook contact met de groep professionals (justitie, hulpverleners,…) die bij de pleger betrokken zijn. Heb je vragen over dit project, aarzel niet om ons te contacteren:.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.