CAW Limburg

Welzijnscampus 19/002
3500 Hasselt
089/300 150
vrijwilligers@cawlimburg.be
http://www.cawlimburg.be

Koepelorganisatie: steunpunt algemeen welzijnswerk

Locatie CAW Limburg

Over CAW Limburg

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Limburg heeft de bijzondere ambitie om hulp te verlenen aan alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer, problemen in een context van criminaliteit, of problemen van meervoudige kwetsbaarheid ten gevolge van een proces van sociale uitsluiting.

CAW Limburg biedt laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulp, preventie en onthaal aan. Het CAW verstrekt info en advies, biedt psychosociale begeleiding aan, zorgt ervoor dat mensen een dak boven het hoofd hebben in crisissituaties. We bieden zorg op mensenmaat, emancipatorisch en pluralistisch.

Het werkingsgebied van CAW Limburg bestrijkt de hele provincie Limburg. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk zijn erkend en worden gesubsidieerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – departement Gezin en Welzijn.

Vacatures van CAW Limburg