CAW Brussel - Hobo

Kogelstraat 24
1000 Brussel
02 486 45 10
hobo@cawbrussel.be
http://www.cawbrussel.be/

Locatie CAW Brussel - Hobo

Over CAW Brussel - Hobo

Hobo is een dagcentrum voor dak- en thuisloze personen. Deze personen worden naar ons doorverwezen door erkende thuislozenwerkingen in het Brusselse.

Hobo heeft als doelstelling de integratie in de maatschappij te bevorderen, het zelfbeeld en zelfwaardegevoel van onze mensen positief om te turnen zodat ze terug de moed krijgen om aan hun situatie te werken.

Wij organiseren activiteiten op verschillende levensdomeinen (cultuur, sport, kinderen en jongeren, hygiëne, gezondheid, tewerkstelling,). Indien mensen individuele vragen stellen, zoeken wij een dienst die hen op gepaste manier kan helpen.

Anderzijds bieden wij ook trajectbegeleiding aan: wij begeleiden mensen in hun zoektocht naar een opleiding of werk.

Vacatures van CAW Brussel - Hobo