CAW Antwerpen

Emiel Vloorsstraat 13
2020 Antwerpen
0475 85 29 76
homies@cawantwerpen.be
http://www.cawantwerpen/vacatures

Koepelorganisatie: CAW Antwerpen

Locatie CAW Antwerpen

Over CAW Antwerpen

Hoe meer welzijn, hoe beter de samenleving! Daarom versterkt CAW Antwerpen de kracht van mensen, door samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden in een veilig en vrijwillig kader. Steeds opnieuw. Woonbegeleiding wil mensen ondersteunen die kampen met problemen op verschillende levensdomeinen en in het bijzonder op het vlak van wonen. Vaak gaat het woonprobleem gepaard met problemen op materieel, relationeel en psycho-sociaal vlak. Onze hulpverleners helpen bij het aanpakken van die problemen zodat (nieuwe) dakloosheid kan voorkomen worden en thuisloosheid kan worden opgelost.

Hoe?

Wij bieden ondersteuning en begeleiding op al deze probleemgebieden (hetzij integraal, hetzij partieel), waarbij de cliënt steeds wordt gestimuleerd om te zoeken naar eigen oplossingen. Wij zien woonbegeleiding als een soort van leerproces waarbij cliënten vaardigheden en attitudes kunnen verwerven om zelfstandig te leven of desnoods met hulp van anderen. De eigenheid van de cliënt staat hierbij steeds centraal.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.