Buurtwerk 't Lampeke

Riddersstraat 147
3000 Leuven
016/238019
vrijwilligerswerk@lampeke.be
http://www.lampeke.be

Locatie Buurtwerk 't Lampeke

Over Buurtwerk 't Lampeke

Buurtwerk ’t Lampeke vind je in de Ridderbuurt in Leuven. De vzw is expliciet afgestemd op mensen binnen én buiten de buurt die, om welke reden ook, maatschappelijk kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden.
De werking wil kansarmoede opmerken en doorbreken en ondersteunt mensen door samen met hen op weg te gaan en problemen aan te pakken.

’t Lampeke is in 1970 gestart als vrijwilligerswerking om als achtergestelde buurt op te komen voor de sociale grondrechten van iedereen. Met de groei en professionalisering blijft het steeds zoeken naar een evenwicht tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers om elkaar te versterken en te ondersteunen; maar het vrijwilligerswerk zit in het DNA van de organisatie en is daardoor verweven in alle domeinen van de organisatie.

Vrijwilligers hebben ook een strategisch belang voor de organisatie. Ze helpen mee draagvlak creëren om de doelstellingen waar te maken. Concreet betekent dit dat mensen zich met hun ‘hoofd’ kunnen inzetten en mee richting kunnen geven aan de organisatie; maar evengoed creatief mogen zijn met hun ’handen’ of samen met anderen allerlei dingen kunnen doen.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.