Buddy-Project Leuven: Naschoolse Begeleiding Voor Meer Kansen In Het Onderwijs

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 26 21
buddy@leuven.be
http://www.buddyleuven.be

Locatie Buddy-Project Leuven: Naschoolse Begeleiding Voor Meer Kansen In Het Onderwijs

Over Buddy-Project Leuven: Naschoolse Begeleiding Voor Meer Kansen In Het Onderwijs

Iedereen heeft recht op gelijke onderwijskansen, vind je ook niet?
Sommige kinderen en/of jongeren hebben nood aan extra ondersteuning. Daarvoor zijn er buddy's!
Een buddy is geen (vak)leerkracht, een buddy is… een ‘maatje’.

Als buddy ben je één of twee keer per week naschoolse begeleider voor leerlingen die maatschappelijk kwetsbaar zijn. Je geeft deze leerlingen meer kansen door hen op weg te helpen. Veel kinderen en jongeren krijgen namelijk geen gelijke kansen binnen onze maatschappij. De meest kwetsbaren zijn vaak afkomstig uit een omgeving waarin ze weinig (extra) ondersteuning krijgen.

Het is enorm fijn om het enthousiasme van ‘mijn’ kind te zien wanneer ik op school aankom. Haar knuffels tonen aan dat ze heel erg graag naar de buddy-begeleiding komt.”

De Stad zoekt nog vrijwilligers die zich voor het project willen inzetten in Leuvense scholen. Dat kan zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. Je kan buddy zijn voor één semester of op jaarbasis.

Twijfel je nog? Niet nodig want:

  • Je helpt leerlingen met nood aan extra ondersteuning vooruit. Dat vergroot hun onderwijskansen, want ze zijn meer gemotiveerd, ze hebben meer zelfvertrouwen en hun resultaten gaan erop vooruit.
  • Je draagt een steentje bij in het creëren van gelijke onderwijskansen.
  • Je haalt voldoening uit je engagement.
  • Het is een unieke (leer)ervaring.
  • Je komt in aanraking met andere culturen en maatschappelijk kwetsbare groepen.
  • Je bouwt kennis op en verwerft inzicht over de relatie kansarmoede-school-loopbaan.
  • Je krijg vorming en ondersteuning.
  • Je ontmoet andere buddy's.
  • De scholen verwelkomen de extra ondersteuning van de buddy's met open armen.
  • Het is een toegevoegde waarde op je cv (getuigschrift).

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.