Brusselleer

Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
02 223 20 45
info@brusselleer.be
http://brusselleer.be/

Koepelorganisatie: Federatie Centra voor Basiseducatie

Over Brusselleer

Het Centrum Basiseducatie Brusselleer organiseert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest cursussen Nederlands, rekenen, ICT, rijbewijs,... voor laaggeschoolde volwassenen.

Vacatures van Brusselleer