Brussel Onthaal VZW - Sociaal Vertaalbureau

Sainctelettesquare 12/3
1000 Brussel
02 511 2715
info@brusselonthaal.be
http://www.sociaalvertaalbureau.be/?categoryid=185

Locatie Brussel Onthaal VZW - Sociaal Vertaalbureau

Over Brussel Onthaal VZW - Sociaal Vertaalbureau

De vzw Brussel Onthaal - Sociaal Vertaalbureau, als decentrale Nederlandstalige Brusselse sociaal vertaal- en tolkendienst, beoogt het vergemakkelijken van de communicatie tussen hulpverleners van de non-profit sector (met name: de welzijns- en gezondheidsector, geestelijke gezondheid, onderwijs, tewerkstelling en sociale huisvesting, opvang, onthaal en begeleiding van asielzoekers, openbare dienstverlening) en hun anderstalig doelpubliek.

Het telefoontolken, het tolken ter plaatse en het schriftelijk vertalen worden uitgeoefend door vrijwillige of zelfstandige sociaal tolken en vertalers.

Wat is sociaal tolken? Wat is sociaal vertalen?

Onder sociaal tolk(vertaal)hulp wordt verstaan: het volledig omzetten van mondelinge (schriftelijke) boodschappen van bron- naar doeltaal op neutrale en getrouwe wijze in een sociale context. We onderscheiden drie verschillende soorten dienstverlening: tolken ter plaatse (mondeling), telefoontolken (mondeling) en vertalen (schriftelijk).

Vacatures van Brussel Onthaal VZW - Sociaal Vertaalbureau