Broeiklas vzw

Welvaartstraat 33
9300 AALST
0495515049
coordinator@broeiklas.be
www.broeiklas.be

Locatie Broeiklas vzw

Over Broeiklas vzw

Met het project “Broeiklas voor Talent” bieden de vrijwilligers van Broeiklas VZW studiebegeleiding aan

kwetsbare lagere schoolkinderen uit . Deze kinderen hebben een (groter risico op) taal- en of

leerachterstand doordat ze in een kwetsbaar gezin opgroeien.

Het project ‘Broeiklas voor Talent’ wil dat de schoolresultaten en het zelfvertrouwen van de kinderen

bepaald worden door het talent en de inzet van kinderen en niet door de sociale, economische of

culturele achtergrond van het gezin waarin ze opgroeien Daartoe biedt de VZW naast de

studieondersteuning aan de kinderen ook praktische tips voor ouders om hun kinderen zelf thuis te

ondersteunen bij hun schoolwerk.

Vacatures van Broeiklas vzw