Broederlijk Delen

Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
02 502 57 00
info@broederlijkdelen.be
http://www.broederlijkdelen.be

Koepelorganisatie: 11.11.11

Over Broederlijk Delen

Broederlijk Delen is een niet-gouvernementele organisatie, gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking. De organisatie profileert zich als een geëngageerde vrijwilligersbeweging en heeft een typische manier van werken in het Zuiden. Ze vertrekt vanuit de eigen plannen, groeikracht en talenten van mensen ter plaatse. Broederlijk Delen steunt hún plannen in de strijd tegen armoede en onrecht en zet zelf geen projecten op. Alleen zo zijn de initiatieven echt aangepast aan de plaatselijke situatie en worden ze gedragen door de lokale bevolking. Alleen dat is de beste garantie voor blijvende verandering.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.