Bond Zonder Naam

Herentalsebaan 74
2000 Antwerpen
03 201 22 10
vrijwilligerswerk@bzn.be
http://www.bzn.be

Locatie Bond Zonder Naam

Over Bond Zonder Naam

BZN maakt werk van waarden

Bond zonder Naam
is overtuigd dat 'waarden' de inspiratie zijn voor individuele en maatschappelijke verandering en de sleutel zijn voor harmonieus samenleven en samenwerken.

Bond zonder Naam
wil daarom vanuit de grondhouding 'no one claims, everyone supports' van onderuit - kritisch, maar constructief - pluralistische initiatieven en samenwerkingsverbanden ontwikkelen die het beste in mensen versterken.

Bond zonder Naam
vertaalt daadkrachtig en resultaatgericht, waarden naar concrete acties met focus op de eigen omgeving.

Waarden als sleutel voor verandering

Mensen motiveren zichzelf wanneer ze aangesproken worden op wat ze voor zichzelf waardevol vinden. Hier ontstaat bereidheid tot inzet en ligt de sleutel voor beweging én verandering. BZN moedigt aan op zoek te gaan naar het beste in mensen en ontwikkelt initiatieven die dat versterken of 'Empowerment'.

'Verander de wereld, begin met jezelf'

De eerste spreuk van BZN is actueler dan ooit. Het gaat over liever 'waarden leven' dan zich te verliezen in een theoretisch discours. Reflectie kan de aanzet zijn tot verandering, maar wordt vruchtbaar voor iedereen wanneer ze resulteert in gedragsverandering. 'Be the change'.

Vacatures van Bond Zonder Naam