Boks vzw

Alice Nahonlaan 7
9120 Beveren
0470 72 53 44
hilde@boks.be
www.boks.be

Locatie Boks vzw

Over Boks vzw

Boks vzw is de Belgische vereniging voor Kinderen en volwassenen met een Stofwisselingsziekte. Wij zijn een koepelorganisatie voor alle zeldzame metabole aandoeningen in België. Haar doel is ondersteuning bieden aan personen met een stofwisselingsziekte en hun directe omgeving. Daarnaast wil ze de stem zijn van de personen met een stofwisselingsziekte.

Boks vzw biedt ondersteuning gedurende het hele traject die elke persoon met een stofwisselingsziekte dient te bewandelen. Dit gaat over de zoektocht naar informatie over het ziektebeeld, de opvang en hulp bij de opvoeding van het kind en tot slot ondersteuning bij het overlijden van kinderen en volwassenen.

BOKS vzw wil de levenskwaliteit en kwantiteit van elke persoon met een stofwisselingsziekte optimaliseren. Daarom werkt zij nauw samen met stofwisselingsartsen, farmaceutische en gespecialiseerde bedrijven, CEMA's, RIZIV, politici en buitenlandse organisaties.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.