BO Ter Bank

Tervuursesteenweg 295
3001 Heverlee
016290181
tine.dupont@teb.ksleuven.be
https://www.bo-terbank.be/

Over BO Ter Bank

Wij zijn als een energieke school voor buitengewoon onderwijs, vaak op zoek naar extra ondersteuning, helpende handen in verschillende klassen of begeleiders voor activiteiten en uitstappen. Onze leerlingen met een mentale beperking ontvangen je met open armen.

Buitengewoon Basisonderwijs Ter Bank is een school voor kleuter- en lager onderwijs type 2.
Wij richten ons naar kinderen vanaf 2,5 jaar met een ontwikkelingsvertraging of verstandelijke beperking. Dit kan gepaard gaan met een syndroom, gedrags- en/of emotionele problemen of een kinderpsychiatrische diagnose zoals een autismespectrumstoornis (ASS).

Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) Ter Bank is een school voor type 2 en type 9, binnen opleidingsvorm 1 en 2. Dit betekent dat wij onderwijs bieden aan:

  • Jongeren met een ontwikkelingsvertraging of verstandelijke beperking al dan niet gepaard gaand met gedrags- en/of emotionele problemen of een kinderpsychiatrische diagnose, zoals een autismespectrumstoornis (ASS) (type 2).
  • Jongeren met een (rand)normale begaafdheid en een diagnose autismespectrumstoornis (type 9).

TAnder biedt Opleidingsvorm 1 type 3 en Opleidingsvorm 1 type 9 aan .

  • Leerlingen die heel wat weerstand vertonen binnen een klassieke schoolstructuur of leerlingen die vaak in conflict gaan met leerkrachten of met leeftijdsgenoten.
  • Leerlingen die erg teruggetrokken/angstig zijn en/of persoonlijke of sociale problemen ervaren waardoor hun schoolloopbaan bedreigd wordt.
  • Leerlingen met autisme (type 9) die het gewone curriculum omwille van hun autisme op dit moment niet kunnen volgen.

Vacatures van BO Ter Bank