Bloemenstad vzw

Ebergiste De Deynestraat 1
9000 Gent
0473 52 99 07
hilke@bloemenstad.be
www.bloemenstad.be

Locatie Bloemenstad vzw

Over Bloemenstad vzw

Bloemenstad organiseert kampen, vakanties en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarnaast staat Bloemenstad ook in voor de vorming en coaching van haar vrijwilligers.

In Bloemenstad staan onze kampdeelnemers centraal. We proberen hen een aangename vakantie te bezorgen en doen grote inspanningen opdat ze zich thuis zouden voelen. We begeleiden onze deelnemers vanuit een liefde- en respectvolle houding. We vinden het belangrijk iedereen te benaderen als een uniek persoon met zijn of haar mogelijkheden, interesses en beperkingen, want iedereen is bij ons gelijkwaardig. Daarom hechten we veel belang aan ieders inbreng in de kampwerking. Onze kampwerking is in die zin een open huis, waar iedereen zich goed mag voelen, een huis waarin de gasten centraal staan; vandaar dat we onze deelnemers vaak "onze gasten" noemen.

Al de animatoren van Bloemenstad zijn vrijwilligers. Wij zijn er zeker van dat dit essentieel is voor onze manier van werken. Vrijwilligers zijn mensen met "propere ogen". Zij kijken naar de gasten op een andere manier dan professionelen, vanuit hun spontane en belangeloze inzet. Ze beklemtonen een authentieke solidariteit tussen mensen en zeggen 'nee' tegen de mentaliteit van 'voor wat hoort wat'. Als vrijwilligerswerking geloven wij in de waarde van elke mens en willen door ons engagement actief meewerken aan een positieve beeldvorming van mensen met een handicap in onze samenleving.

We streven naar een professioneel vrijwilligerswerk. Daarom bieden we onze monitoren een gepaste vorming aan. Bovendien nemen we ons eigen handelen, na elke kampweek, kritisch onder de loep aan de hand van een persoonlijke evaluatie. Als werking houden we onze blik op de toekomst gericht, zo blijven we een dynamische organisatie. In deze dynamische beweging bieden we jongeren groeikansen, durven we onszelf en onze werking steeds opnieuw in vraag stellen, zoeken we naar creatieve wegen en nieuwe uitdagingen voor de werking. Zo blijven we er in slagen onze gasten een aangename vakantie te bezorgen.

Om dit alles te realiseren, engageren we ons - als christelijke vereniging en initiatief van de Broeders van liefde - vanuit vriendschap en verbondenheid met elkaar.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.