Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth

Sint-Elisabethlaan 20
3990 Peer
011 39 95 00
vrijwilligerswerk@bc-elisabeth.be
http://www.bc-elisabeth.be

Locatie Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth

Over Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth

Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth is een voorziening die ondersteuning en begeleiding biedt aan personen met een handicap. Sint-Elisabeth richt zich zowel naar kinderen en jongeren als naar volwassenen.

Onze missie is het voorzien en uitbouwen van de functies verblijf, dagopvang, dagbesteding, mobiele en ambulante begeleiding zodat deze beantwoorden aan de noden van kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en/of karakterstoornis, rekening houdend met de evolutie, beschikbaarheid en haalbaarheid van de (ped)agogische, psychische, sociale en financiële (hulp)middelen.

Voor de regio Noord-Limburg voorziet het begeleidingscentrum een alomvattend dienstenaanbod.

Vacatures van Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth