Begeleid Wonen Tienen

Begeleid Wonen Tienen v.z.w. Beauduinstraat 150
3300 Tienen
016 81 48 46
dario.zicari@begeleidwonentienen.be
http://dehuiswerkbrugtienen.yolasite.com/

Over Begeleid Wonen Tienen

A: Begeleid Wonen Tienen

ondersteuning van volwassen personen met een verstandelijke, motorische en/of sensoriële handicap bij het zelfstandig wonen ; begeleiding van zowel alleenstaanden als samenwonenden met of zonder kinderen ; de begeleiding streeft naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en emancipatie van de cliënt vertrekkende vanuit zijn mogelijkheden en vragen ; bieden van ondersteuning op maat ; de cliënt kan zowel praktische, pedagogische als psychosociale ondersteuning krijgen; dit kan zijn rond : huisvesting, administratie, budget, gezondheid, dag- en vrijetijdsbesteding, opvoeding van de kinderen, handicap-specifieke vragen ; de begeleiding gebeurt door een vaste begeleider aan huis, maar kan ook op de dienst plaatsvinden ; ambulante begeleiding ; individuele- en gezinsbegeleiding

volwassen personen met een handicap die zelfstandig wonen of willen wonen thuiswonende volwassen personen met een handicap die in de toekomst zelfstandig wensen te wonen een toestemming hebben voor begeleiding door een dienst begeleid wonen of kunnen verkrijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap gemotiveerd en bereid zijn om actief aan zichzelf en zijn woon- en leefsituatie mee te werken wonen binnen de regio : Tienen Linter Zoutleeuw Hoegaarden Landen Glabbeek Kortenaken Geetbets Boutersem

B: De Huiswerkbrug

De Huiswerkbrug biedt huiswerkbegeleiding aan huis bij lagere schoolkinderen uit kansarme gezinnen. Deze kinderen hebben nood aan extra ondersteuning bij het maken van het huiswerk. Vrijwilligers komen éénmaal per week aan huis gedurende één uur en dit gedurende minimum 10 weken. De huiswerkbegeleiding is volledig gratis. De bedoeling is dat zowel de ouders als het kind stap voor stap meer zelfstandig worden zodat het gezin uiteindelijk voldoende competent is en zonder huiswerkhulp verder kan.

Naast de huiswerkbegeleidingen biedt het project ook begeleiding aan de Tiense basisscholen bij het uitwerken van een doordacht gelijke-kansen-huistaakbeleid, namelijk een visie rond huiswerk waar alle leerkrachten binnen één school achter staan en waarbij rekening gehouden wordt met de noden en de beperkingen van kansarme gezinnen. Het doel is dat kansarme kinderen in het onderwijs evenveel kansen krijgen als kinderen die niet in kansarmoede leven

De huiswerkbrug (project binnen Begeleid wonen Tienen) zoekt naar een gemotiveerde m/v die bereid is om eenmaal per week huiswerkbegeleiding te voorzien aan een kansarm kind. Onder deskundige begeleiding kan je onder meer de volgende taken uitvoeren. Onder deskundige begeleiding kan je onder meer de volgende taken uitvoeren.

 • na- en toezicht houden op het goed navolgen van de schoolagenda door het kind
 • het kind helpen plannen
 • samen met het kind het huiswerk maken
 • een losse babbel voeren met het kind over hoe het op school gaat
 • spelen is ook leren, dus een (educatief- spel kan daar waar mogelijk
 • de ouders op de hoogte houden over de huiswerkbegeleiding en vorderingen van het kind
 • de leerkracht via de agenda of een heen-en-weer-schriftje op de hoogte houden

Jouw profiel

 • je bent geduldig en communicatief vaardig
 • je gaat graag om met kinderen
 • je wil je verdieping in de (Tiense) kansarmoedeproblematiek
 • je geniet een opleiding met een maatschappelijk-onderwijskundig-psychopedagogisch karakter
 • ook enthousiaste mama's, papa's, oma's, opa's of anderen met levenservaring zijn welkom

Wat bieden wij?

 • We voorzien een vrijwilligersvergoeding van 5 euro per huisbezoek
 • Je wordt door een pedagoog (Master) d.m.v. intervisie / supervisie opgevolgd en ondersteund.
 • (!) Wist je dat je deelname aan dit project bij sommige hogescholen in je opleiding kan inbrengen om zo credits te verwerven? Ga zeker eens langs bij het studentenonthaal van jouw hogeschool of universiteit voor meer info.

C: Ouderpraatgroep & kinderatelier

Wekelijkse bijeenkomsten waar kansarme ouders met andere ouders kunnen praten over de problemen en successen die ze ondervinden bij het opvoeden. Dit gebeurt in een vaste oudergroep onder leiding van een kinderpsychologe. We hopen met deze praatgroepen te bereiken dat door het vergroten van het netwerk van de ouders het isolement verbroken wordt, de ouders een veilige plek hebben om over opvoeding te praten en bij te leren, de ouders mondiger worden. Tijdens de praatgroepen leren de ouders hun mening op een aanvaardbare manier te verwoorden, een vaardigheid die hen ook ten goede komt in relatie met bv. de school van hun kinderen. De kinderen worden ondertussen opgevangen in het kinderatelier waar ze een ontwikkelingsstimulerend aanbod krijgen en positieve aanmoediging. We praten over thema's als: grenzen stellen, omgaan met uitdagend gedrag, aandacht geven, tijd voor jezelf,... Afhankelijk van de wensen van de deelnemende ouders komen uiteraard ook andere thema's aan bod. De ouders wisselen ervaringen uit met andere ouders en kunnen de begeleidster om raad vragen. Ze praten over hoe zij werden opgevoed en denken na over wat zij belangrijk vinden bij de opvoeding van hun kinderen.

D: Activiteitengroepje

De dienst Begeleid Wonen Tienen v.z.w. is op zoek naar een vrijwilliger (M/V/X) die instaat voor de begeleiding en ondersteuning van ons activiteitengroepje. Dit is een groepje, vrouwen met een verstandelijke beperking, dat 1 keer per maand samenkomt om in een ontspannen sfeer sociaal contact te onderhouden en zo te ontsnappen aan hun dagelijkse beslommeringen. Een creatieve insteek met naald en draad biedt dit groepje via eenvoudig brei-, haak en naaiwerk een ontspannende activiteit. Dit aanbod gaat door in de dienst Begeleid Wonen Tienen v.z.w.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.