Be-Part, Platform Voor Actuele Kunst

Westerlaan 17
8790 Waregem
056 62 94 10
info@be-part.be
www.bepartlive.org

Koepelorganisatie: Provincie West-Vlaanderen

Locatie Be-Part, Platform Voor Actuele Kunst

Over Be-Part, Platform Voor Actuele Kunst

Kunstenaars uit eigen land en alle hoeken van de wereld komen in Waregem hun werk creëren en presenteren. Be-Part kiest voor durf, experiment en dialoog. Interessante kunstenaars en gastcuratoren staan garant voor toegankelijke tentoonstellingen van hoog niveau.

Be-Part, Platform voor actuele kunst, is een internationaal laboratorium voor de creatie en de verspreiding van hedendaagse kunst. Gericht op beeldende kunst, kent het ook een belangrijke plaats en aandacht toe aan de raakvlakken en interacties met andere disciplines, om zo actuele kunst voor te stellen in al zijn diversiteit, en het publiek te laten kennismaken met de recente ontwikkelingen en de debatten in de kunstwereld.

Be-Part, een initiatief van de provincie West-Vlaanderen, is noch een museum noch een Kunsthalle, maar een instelling die in één en hetzelfde gebouw en rond kunst de functies van presentatieplek, werkplaats en atelierwerking combineert. Het platform ontwikkelt een geheel van tijdelijke activiteiten, zonder een permanente collectie uit te bouwen, en dit in een dynamische en open context.

Verschillende grote jaarlijkse tentoonstellingen (monografische, thematische of groepstentoonstellingen van nationale en internationale kunstenaars, of een tentoonstelling opgebouwd vanuit het gezichtspunt van een externe curator) die de evoluties in hedendaagse kunst op de voet volgen. Het accent ligt op experiment, confrontatie en reflectie, om zo mee te werken aan een bevraging van hedendaagse kunst.

Naast het expoluik nodigt Be-Part regelmatig beginnende kunstenaars uit voor een residentschap in het Waregemse platform. Dat zijn afwisselend kunstenaars die een duidelijke band hebben met West-Vlaanderen en kunstenaars met internationale roots. Via het artist in residence-schap wil Be-Part – geheel conform de eigen filosofie – een antwoord bieden op de noden waar het West-Vlaamse kunstenveld mee kampt. In Be-Part is een atelier annex studio ondergebracht, waar een jonge kunstenaar in alle rust kan creëren. Be-Part streeft ernaar om elke uitgenodigde kunstenaar zo goed mogelijk te omringen zodat hij in alle comfort aan zijn oeuvre kan werken. Het platform zorgt hierbij zowel voor kunstkritisch debat als voor productionele ondersteuning. Bovendien doet Be-Part er alles aan om via het uitgebreide netwerk met het culturele veld elke kunstenaar een presentatieplek te bieden voor wat in Be-Part in gang is gezet.

De derde pijler waar de Be-Part-filosofie op steunt, is de uitgebreide atelierwerking. Voor de educatieve werking van Be-Part organiseert ensemblage workshops en masterclasses voor kinderen en jongeren. Dit creatieve productiehuis werkt bij elke nieuwe tentoonstelling een op maat gesneden rondleiding uit voor alle leeftijdsgroepen uit het basisonderwijs en het middelbare onderwijs. Na de gidsbeurt kunnen zij in het Be-Part Atelier zelf aan de slag.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.