Auxilia Limburg

Mandenmakersweg /
3920 Lommel
0488 82 38 80
fam.peters@skynet.be
www.auxilia-limburg

Koepelorganisatie: Auxilia vzw

Over Auxilia Limburg

Auxilia VZW geeft onderwijs aan huis voor wie nergens met zijn/haar vraag naar onderwijs en/of vorming terecht kan of waarvoor bestaande initiatieven ontoereikend blijken. Vrijwilligers geven gedurende 1 à 2 uren per week onderwijs op maat aan mensen die door de mazen van het net vallen op het vlak van onderwijs en vorming. Dat kan variëren van hulp bij het maken van huiswerk, hulp bij het leren van Nederlands, voorbereiding voor de centrale examencommissie of een toelatingsproef, specifieke vakken... Het gaat om bv. langdurig zieken, kinderen met studieproblemen, anderstalige nieuwkomers, jongeren die om diverse redenen achterstand hebben opgelopen bij hun studies, volwassenen met een specifieke leervraag. De vrijwilliger hoeft niet noodzakelijk onderwijservaring te hebben.

Vacatures van Auxilia Limburg