Artsen Zonder Vakantie- AZV

Rode Kruisplein 16
16 Mechelen
015 40 08 86
rozette.geuens@azv.be
http://www.azv.be

Locatie Artsen Zonder Vakantie- AZV

Over Artsen Zonder Vakantie- AZV

Missie

Artsen Zonder Vakantie gelooft dat de lokale medische partners in hun eigen gemeenschap zelf duurzaam gestalte kunnen geven aan een toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg.

Door uitwisseling van ( para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch, technisch en materieel vlak kunnen onze partners in Sub Sahara Afrika beter hun rol opnemen in het gezondheidssysteem. Dit realiseren wij mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers en in samenwerking met lokale en andere actoren. Onze partnerschappen steunen op een respectvolle dialoog, kennisuitwisseling met oog voor de lokale context, en lange termijnrelaties.

Vacatures van Artsen Zonder Vakantie- AZV