Ardaps

Beizegemstraat 121.3
1120 Brussel
0488 90 92 03
ardaps.project@gmail.com

Koepelorganisatie: FMDO

Over Ardaps

Vzw ARDAPS zet zich in voor mensen die het moeilijk hebben om sociale en professionele aansluiting te vinden bij de maatschappij. Onze doelgroep bestaat vooral uit nieuwkomers afkomstig uit Centraal Afrika en de omringende landen (Congo, Burundi, Rwanda, Angola, Kameroen, Centraal Afrikaanse Republiek), maar we richten ons evenzeer naar de Aziatische en Europese gemeenschap.

In het kader van de doelstelling om nieuwkomers te ondersteunen, zette ARDAPS een partnerschap op met de Voedselbank om in Neder-Over-Heembeek voedselbedelingen te organiseren. Vele nieuwkomers leven in armoede en de voedselpakketten zijn meer dan welkom. De voedselbedelingen vinden meermaals per maand plaats, afhankelijk van de overschotten waarover de Voedselbank beschikt.

ARDAPS vzw werkt samen met de sociale diensten van Brussel en verschillende private liefdadigsheidsinstellingen om de minst-bedeelden van de regio Neder-Over-Heembeek te helpen. Onze actie richt zich op dringende voedselhulp. Om dit te doen zijn wij sinds 5 jaar lid van de Voedselbank van Brussel-Brabant en sinds 1 jaar hebben wij ook de goedkeuring gekregen van BIRB, het Belgische interventie- en restitutiebureau om eetwaren te verdelen van het PEAD, Europees Voedselhulpprogramma voor de armste medeburgers.

De ontvangen eetwaren – ongeveer 50 000 kilo in de voorbije 12 maanden – worden verdeeld aan 200 minder-bedeelde huishoudens van de zone ten noorden van het kanaal.

Daarnaast organiseert ARDAPS in samenwerking met andere verenigingen bijeenkomsten voor allochtone senioren. Hier gaat het vooral om oudere dames & enkele heren van Congolese afkomst. Elke donderdag komt de groep senioren bij elkaar voor gezamenlijke activiteiten, uitstappen of uitwisselingen.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.