Amnesty International Vlaanderen

Waversesteenweg 169
1050 Elsene
02/669.37.37
onthaal@amnesty-inernational.be
www.amnesty-international.be

Locatie Amnesty International Vlaanderen

Over Amnesty International Vlaanderen

Verontwaardiging over mensenrechtenschendingen en hoop op een wereld waarin alle mensen alle mensenrechten genieten, is wat ons drijft. Amnesty International voert actie voor een wereld waarin respect heerst voor de mensenrechten van àlle mensen, waar ook ter wereld. Die rechten zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere mensenrechtenverdragen.

Wij zijn een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie. In Vlaanderen telt Amnesty anno 2019 meer dan honderdduizend supporters. Op ons secretariaat werken ruim 30 personeelsleden en een 20-tal vrijwilligers en stagiaires.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.