ALS Liga België

Vaartkom 17
3000 Leuven
016 23 95 82
vrijwilliger@ALS.be
http://www.als.be/

Locatie ALS Liga België

Over ALS Liga België

ALS of Amyotrofische Laterale Sclerose is een dodelijke zenuwspierziekte waarbij de motoneuronen afsterven. De spieren raken stuk voor stuk verlamd, totdat de patiënt niet meer kan bewegen, spreken, slikken en ademen. Je geraakt gevangen in je eigen lichaam zonder kans op vervroegde vrijlating. De geestelijke en zintuiglijke vermogens blijven nagenoeg intact. De levensverwachting bedraagt gemiddeld 33 maanden na de diagnose, zonder hoop op genezing.

De ALS Liga, een niet-gesubsidieerde vzw, tracht hun laatste levensjaren zo aangenaam mogelijk te maken, door hen en hun naasten bij te staan op psychosociaal en administratief vlak, hulpmiddelen ter mobiliteit en communicatie uit te lenen, voor hun rechten op te komen bij de overheid, het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en financieren via het fonds A Cure for ALS en hen zorg op maat te verstrekken via het fonds MaMuze.

ALS Liga: Wat doen we?

Stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar ALS via ons onderzoeksfonds A Cure for ALS.

Gratis hulpmiddelen ter communicatie en mobiliteit ter beschikking stellen (ALS Mobility & Digitalk vzw).

Patiënten, familieleden en derden informeren over de ziekte ALS d.m.v. website, ALS Liga-magazine, sociale media.

Psychosociale ondersteuning geven aan patiënten en hun families na de vaststelling van de diagnose.

Streven naar opvang en verzorging op maat: PAB, RIZIV-conventie, thuisopvang (liaison) en het zorgverblijf 'Middelpunt' (MaMuze).

Sensibiliseren van de publieke opinie.

Opkomen voor de rechten van ALS-patiënten bij diverse instanties en de overheid.

Nauwe banden onderhouden met buitenlandse organisaties om informatie te verzamelen en uit te wisselen.

Fondsen inzamelen om ALS-patiënten zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen.

Contactmomenten/symposia organiseren op nationaal en internationaal niveau.

Vacatures van ALS Liga België