Alba vzw

Brusselsesteenweg 78
3020 Herent
016/ 84 67 31
alba@alba.be
www.alba.be

Locatie Alba vzw

Over Alba vzw

Alba vzw is actief in het brede werkveld van de jeugdzorg Vlaams-Brabant en Brussel.

Alba is werkgever van de diensten Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling (HCA) in de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Leuven. Daarnaast heeft Alba een dienst Ondersteunende Begeleiding (EMK) voor jongeren van Vlaams-Brabant, Brussel en Vlaanderen (voor ontheming). Bovendien biedt Alba ook onderdak aan het innovatieve project Weer-staan te Brussel.

We organiseren diverse werkvormen voor kinderen, jongeren en hun context:

Herstelbemiddeling: Het bemiddelingsburo biedt dader-slachtoffer bemiddelingen en Hergo’s aan en staat in voor de vrijwilligerswerking bemiddeling.

Alternatieve maatregelen: Gambas organiseert gemeenschapsdiensten en leerprojecten en enkele medewerkers van dit team geven mee vorm aan het Brussels project Weer-staan .

Ondersteunende begeleiding : Zij organiseert – samen met een ploeg vrijwilligers en freelancers- dagactiviteiten, time outs, kortdurende ervaringstrajecten (KET), onthemingen en bemiddelingen in voorzieningen.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.