AKSI

Ulbeekstraat 21
3830 Wellen
012214284
ine@aksi.be
www.aksi.be

Locatie AKSI

Over AKSI

AKSI is een organisatie met als missie een duurzame, volwaardige tewerkstelling realiseren voor de zwaksten onder de kansengroepen en dit d.m.v. het realiseren van een uitgebreide dienstverlening waar er niches worden worden vastgesteld.

Kansengroepen zijn die mensen die minstens drie kenmerken vertonen van de volgende acht: langdurig werkloos, laaggeschoold, allochtone afkomst, +45jaar, zorglast voor kinderen of ouders, wonend in een sociaal achtergestelde wijk, arbeidsgehandicapt (fysische beperkingen, ex-psychiatrisch patiënt) en OCMW-cliënt zijn.

AKSI wil een reële werkervaring aan kansengroepen bieden om hen aldus te versterken en door te stromen naar het NEC of hen in de eigen organisatie een contract van onbepaalde duur aan te bieden. De kansengroepen staan op de eerste plaats in onze missie, de aangeboden dienstverlening is een middel om deze kansengroepen reële kansen te geven op een sociale integratie in onze maatschappij.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.