Agentschap Integratie & Inburgering (Halle)

Vandenpeereboomstraat 78
1500 Halle
027017640
https://www.integratie-inburgering.be/

Locatie Agentschap Integratie & Inburgering (Halle)

Over Agentschap Integratie & Inburgering (Halle)

Het Agentschap Integratie en Inburgering is een overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenleving waar iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt.

We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migratie.

Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en internationaal familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.

Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.

Bij de selectie van kandidaten houden we alleen rekening met je vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht doen er niet toe.

Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be


Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.