AGB Ternat - BIBLIOTHEEK

Gemeentehuisstraat 21
1740 Ternat
02 451 45 96
bibliotheek@ternat.be
www.bibternat.be

Koepelorganisatie: Gemeentebestuur Ternat

Locatie AGB Ternat - BIBLIOTHEEK

Over AGB Ternat - BIBLIOTHEEK

De bibliotheek in Ternat wil uitgroeien tot een echte belevenisbibliotheek die open staat voor alle burgers van de gemeente. We halen onze inspiratie voor onze kernopdrachten bij het IFLA/UNESCO manifest: aanleren en versterken van leesgewoonten bij kinderen van jongs af aan; //ondersteunen van zelfstudie en van het reguliere onderwijs op alle niveaus; // gelegenheid geven voor creatieve zelfontplooiing; //stimuleren van de verbeelding en de creativiteit bij kinderen en jonge mensen; //besef bijbrengen van het culturele erfgoed en waardering voor kunst en voor de verworvenheden en vernieuwende ontwikkelingen op het gebied van de wetenschap; //toegang bieden tot allerlei vormen waarin de uitvoerende kunst zich manifesteert; //bevorderen van de interculturele dialoog en aanmoedigen van culturele verscheidenheid; //ruimte geven aan de traditie van mondelinge overdracht; // garanderen dat de burgers toegang hebben tot allerlei vormen van lokale informatie; // verlenen van diensten die toegesneden zijn op de behoeften van lokale bedrijven, instellingen en belangengroepen; //bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden, die het omgaan met informatie en met de computer moeten vergemakkelijken; //ondersteuning geven en deelnemen aan activiteiten en projecten in het kader van de alfabetisering, zo nodig zelf initiatieven nemen op dit gebied.

Vacatures van AGB Ternat - BIBLIOTHEEK