AGB Ternat - BIBLIOTHEEK

Gemeentehuisstraat 21
1740 Ternat
02 451 45 96
bibliotheek@ternat.be
www.bibternat.be

Koepelorganisatie: Gemeentebestuur Ternat

Locatie AGB Ternat - BIBLIOTHEEK

Over AGB Ternat - BIBLIOTHEEK

De bibliotheek in Ternat wil uitgroeien tot een echte belevenisbibliotheek die open staat voor alle burgers van de gemeente. We halen onze inspiratie voor onze kernopdrachten bij het IFLA/UNESCO manifest: aanleren en versterken van leesgewoonten bij kinderen van jongs af aan; //ondersteunen van zelfstudie en van het reguliere onderwijs op alle niveaus; // gelegenheid geven voor creatieve zelfontplooiing; //stimuleren van de verbeelding en de creativiteit bij kinderen en jonge mensen; //besef bijbrengen van het culturele erfgoed en waardering voor kunst en voor de verworvenheden en vernieuwende ontwikkelingen op het gebied van de wetenschap; //toegang bieden tot allerlei vormen waarin de uitvoerende kunst zich manifesteert; //bevorderen van de interculturele dialoog en aanmoedigen van culturele verscheidenheid; //ruimte geven aan de traditie van mondelinge overdracht; // garanderen dat de burgers toegang hebben tot allerlei vormen van lokale informatie; // verlenen van diensten die toegesneden zijn op de behoeften van lokale bedrijven, instellingen en belangengroepen; //bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden, die het omgaan met informatie en met de computer moeten vergemakkelijken; //ondersteuning geven en deelnemen aan activiteiten en projecten in het kader van de alfabetisering, zo nodig zelf initiatieven nemen op dit gebied.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.