Advocaten Zonder Grenzen

Jachtlaan 140
1000 Brussel
+32 2 223 36 54
communicatie@asf.be
https://www.asf.be

Locatie Advocaten Zonder Grenzen

Over Advocaten Zonder Grenzen

Advocaten Zonder Grenzen is een internationale NGO, gespecialiseerd in de verdediging van mensenrechten en het ondersteunen van justitie. Het voornaamste doel van ASF is bij te dragen tot de oprichting van instellingen en mechanismen voor toegang tot onafhankelijk en onpartijdig recht, dat juridische veiligheid en bescherming en doeltreffendheid van de fundamentele rechten garandeert (op burgerlijk, politiek, economisch en sociaal vlak), zoals onder andere het recht op een rechtvaardig proces.

Onze programma’s betreffen vooral het thema rechtstoegang en de strijd tegen straffeloosheid. Wij komen tussen in bepaalde symbolische dossiers en wij ijveren eveneens voor advocaten die gevaar lopen bij het uitoefenen van hun beroep.

Onze zetel is gevestigd in Brussel, België, waar wij regelmatig seminaries organiseren voor Europese advocaten over thema’s zoals sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen of de rol van advocaten in het voorkomen van foltering. Het merendeel van onze activiteiten vinden echter plaats “op het terrein”, in kwetsbare landen en/of in post-conflictueuze situaties. Wij beschikken over permanente bureaus in 8 landen (Burundi, Centraal-Afrikaans Republiek, Democratische Republiek Congo, Morrokko, Myanmar, Oeganda, Tsjaad en Zambië). Voorts werken wij samen met lokale acteurs: NGO’s uit het maatschappelijk middenveld, advocaten, Balies, lokale instellingen en autoriteiten, Internationale NGO’s of andere instellingen.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.