Actie Mensen in Nood Mol

Bresserdijk 4
2400 Mol
0473241361
actiemenseninnood@gmail.com
http://www.actiemin.be

Koepelorganisatie: Welzijnsschakels

Locatie Actie Mensen in Nood Mol

Over Actie Mensen in Nood Mol

Actie MIN Mol is een vzw die is opgericht met als doel om individuele personen en gezinnen in nood te helpen.Mensen die de pedalen zijn kwijt geraakt, die door ziekte of tegenslag in een negatieve spiraal zijn terecht gekomen, die zijn moeten vluchten voor geweld,…Mensen die zelf niet meer de kracht hebben om hier eigenhandig uit te komen.

Niemand wordt uitgesloten en iedereen wordt gelijk behandeld. Er wordt geen onderscheid gemaakt in ras, kleur, nationaliteit, religie of leeftijd.

Tot de concrete activiteiten waarmee deze doelstellingen verwezenlijkt wordt behoren het bedelen van voedsel, directe financiële en materiële hulp te bieden en te verwijzen naar specifieke organisaties zoals het OCMW, ziekenfondsen en dergelijke waar hulp kan verkregen worden.We tekenen samen een traject uit met als hoofddoel om mensen uit die armoede te halen.Geen makkelijk traject, maar we zijn trots om vast te stellen dat dit ons lukt!Honderden mensen hebben ondertussen de draad weer opgepakt.

Actie MIN MIN Mol kan altijd de hulp van vrijwilligers gebruiken.Mensen met het hart op de juiste plek, die de handen uit de mouwen willen steken en hun bijdrage willen leveren aan het groeiende probleem van armoede in deze wereld. Elke bijdrage, hoe klein dan ook, is van harte welkom.

Vacatures van Actie Mensen in Nood Mol