11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

Vlasfabriekstraat 11
1060 BRUSSEL
02 536 11 42
hade.vanhoutte@11.be
http://www.11.be/doemee

Locatie 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

Over 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Het is een niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, met 330 lokale groepen en ongeveer 20.000 vrijwilligers.

In het Zuiden steunt 11.11.11 lokale organisaties en goed doordachte ontwikkelingsinitiatieven.
In het Noorden staan beleidsbeïnvloeding en bewustmaking centraal.

Samen met

  • onze vrijwilligers
  • onze lidorganisaties in Vlaanderen
  • en onze partnerorganisaties in het Zuiden

werken we aan één doel: 'een rechtvaardige wereld zonder armoede'.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.