1001 Schakels

Grote Markt 19
1800 Vilvoorde
0473363014
1001schakels@gmail.com

Locatie 1001 Schakels

Over 1001 Schakels

1001 Schakels is een burgerinitiatief voor de jeugd dat een meer inclusieve samenleving beoogt waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een initiatief dat samenhorigheid en de kwaliteit van het samenleven van de verschillende gemeenschappen te verbeteren en de wederzijdse verdraagzaamheid tussen de burgers te bevorderen

DOELSTELLINGEN

  • Jongeren stimuleren om uit hun comfortzone te komen en actief deel te nemen aan de maatschappij
  • Leerlingen en ouders ondersteunen en begeleiden naar een succesvol schooltraject
  • Ruimte voor: een luisterend oor, reflectie en uitwisseling van ideeën

PROGRAMMA & HOOFDBOODSCHAPPEN: Jongeren de nodige bagage bezorgen zodat ze hun plaats in de samenleving kunnen innemen door:

  • Ondersteuning van de jongeren in hun schoolloop voor het verbeteren van de onderwijskanse: “Iedereen slaagt”
  • Zoektocht naar zingeving : "Wat ons samenhoudt is groter dan datgene dat ons onderscheidt"
  • Stimuleren van het welzijn van de jongeren zorgt voor meer actieve deelname in de maatschappij: "Mij, hier en nu thuisvoelen"

Vacatures van 1001 Schakels