Sportpret vzw

Sportpret organiseert activiteiten tijdens de schoolvakanties en het schooljaar voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. Zo zijn er tijdens de verschillende schoolvakanties Sportpretdagen voor kinderen in (kans)armoede en tijdens het schooljaar biedt Sportpret een naschools beweegaanbod aan in scholen waar de armoedecijfers hoog liggen. Verder hebben we ook andere projecten zoals knutselnamiddagen, springfeesten, kleutersport, sport en spel, … en zijn we volop bezig met nieuwe projecten.

Sportpret vzw
Helmstraat 93
2140 Antwerpen

Momenteel geen vacatures

bij Sportpret vzw