School & Ziekzijn Antwerpen

* S&Z zorgt voor gratis, individueel onderwijs aan leerlingen die door ziekte of ongeval langere tijd niet naar school kunnen. * De studiebegeleiding gebeurt door vrijwilligers. * Onze lesgevers zijn leerkrachten en ex-leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs, maar soms ook andere gediplomeerden die graag les geven en goed met kinderen en jongeren kunnen omgaan. * De studiebegeleiding gebeurt bij de leerling thuis, soms eens in het ziekenhuis. * De vrijwillige leerkracht werkt in samenspraak met de thuisschool en gebruikt boeken en werkbladen van de school. Inhoud en duur van de lessen worden aangepast aan de mogelijkheden van de zieke leerling. * Het doel van S&Z is leerachterstand beperken, isolement doorbreken en overzitten vermijden.
School & Ziekzijn Antwerpen
Groenenborgerlaan 149 / gebouw O
2020 Antwerpen